Producten

Mantis Mantis

Mantis stuurt de controles aan, verzamelt het bewijs en toont hiermee aan of voldaan wordt aan de eis. Met Mantis krijgt de gebruiker automatisch de vragen die hij/zij op dat moment kan en mag beantwoorden. De inhoud van de vragenlijst is interactief en houdt rekening met de locatie van de gebruiker middels Bluetooth-bakens. De gebruiker hoeft dus niet zelf op zoek naar de vragen die hij/zij moet beantwoorden.

Tijdens het beantwoorden van de vragen heeft de gebruiker altijd inzicht in de originele eis. De vragenlijst wordt via de Mantis-App op de tablet, smartphone of via de browser beantwoord. Bij het beantwoorden van de vragen kan bewijsmateriaal zoals rapporten of een ter plekke genomen foto worden toegevoegd.

In het geval van non-compliance die direct aandacht behoeft stuurt Mantis automatisch een bericht naar de verantwoordelijke of belanghebbende. Zo kunnen er meteen beheersmaatregelen getroffen worden. Hierdoor kan bij de volgende controle weer compliance aangetoond worden.

Download flyer
Mantis leafletPDF

Wat levert het gebruik van Mantis op?

controle over compliance

De combinatie van structuren en automatiseren zorgt er voor dat je compliance actief kunt beheersen.

inzicht in eisen

Door actief controles aan te sturen wordt de relevante informatie verzameld. Hieruit blijkt in welke mate er aan de eisen wordt voldaan.

tijdsbesparing

Het volledige complianceproces wordt gestroomlijnd, van het uitvoeren van controles tot aan het opstellen van rapportages.

kostenbesparing

Non-compliance wordt eerder gesignaleerd, waardoor beheersmaatregelen minder ingrijpend zijn.

efficiëntie

De vraagdruk neemt af doordat Mantis alleen de relevante vragen stelt.

bewustzijn

De medewerker voert zelf de controles uit en wordt zich daardoor ook buiten het lopen van de checklist om bewust van de eisen.

minder verassingen

Door pro-actief controleren worden knelpunten tijdig gesignaleerd.

verbinding management en werkvloer

Mantis faciliteert de communicatie tussen de werkvloer en het management.

Grasshopper

De Grasshopper™-methode is ontworpen door Alveus om complexe eisen praktisch te toetsen. Hiervoor worden allereerst de eisen vertaald naar een set eenvoudige vragen die gezamenlijk het voldoen aan de eisen borgen. De eisen zijn locatiespecifiek gemaakt, zodat de medewerker bij het uitvoeren van een controle niet meer de originele eis naar zijn situatie hoeft te vertalen. Rollen en verantwoordelijkheden worden toegewezen waardoor vragen alleen worden gesteld aan de medewerker die de vragen kan en mag beantwoorden. Daarnaast wordt per vraag bepaald hoe vaak of wanneer deze beantwoord moet worden.

Hiermee is een actieve en tijdige borging veilig gesteld.

Bij elke vraag worden criteria opgesteld waaraan het antwoord moet worden getoetst. De Grasshopper™-methode geeft de input waarmee de applicatie Mantis controles aanstuurt, antwoorden en bewijs verzamelt en hiermee de mate van compliance aantoont.

Trainingen

Alveus ondersteunt het volledige compliance-proces. Samen met de klant kijken we naar welke mate van begeleiding gewenst is. We geven korte trainingen waarna je zelf meteen aan de slag kan. Ook bieden we ondersteuning bij het analyseren van de compliance-verplichtingen en het inrichten van Mantis.

Wij bieden de volgende trainingen aan:

Neem voor meer informatie over de trainingen contact met ons op.

Compliance as a Service

Alveus biedt compliancemanagement aan als full service. Dit houdt in dat wij de analyse van de eisen doen, de vertaling naar praktische vragen en het invoeren in Mantis. Ook leveren we hierbij de nodige hardware. Door onze trainingen kunt u direct aan de slag met het lopen van de controles.

Bibliotheek

De vertaling van de eisen naar praktische vragen is voor ons dagelijks werk. Alveus heeft in de loop der tijd een bibliotheek opgebouwd met vertaalde toetsingskaders. Aan deze lijst voegen wij voortdurend nieuwe vertalingen toe. Door deze reeds vertaalde toetsingskaders is het makkelijk om snel uw Mantis-omgeving up and running te hebben. Wij hebben onder andere de volgende toetsingskaders vertaald naar praktische vragen die door Mantis gesteld kunnen worden:

Door deze reeds vertaalde toetsingskaders is het makkelijk om snel uw Mantis-omgeving up and running te hebben. Wij hebben onder andere de volgende toetsingskaders vertaald naar praktische vragen die door Mantis gesteld kunnen worden:

  • ISO 9001
  • VCA
  • Activiteitenbesluit
  • Bouwbesluit
  • PGS
  • Aandeelhouders-rapportage
  • NEN-4400