Compliance bij Mineralz (part of Renewi)

Al meer dan 30 jaar is Mineralz (voorheen Van Gansewinkel Mineralz) actief in het reinigen van vervuilde grond en recyclen van reststromen tot secundaire grondstoffen. Daarbij streeft Mineralz naar optimaal hergebruik. Afvalstoffen waarvoor nog geen duurzame verwerking bestaat, worden bewerkt om vervolgens milieuverantwoord te storten op eigen deponie├źn.

Aan alle activiteiten zijn veel verschillende wetten, regels en voorschriften verbonden. Mineralz heeft hierdoor met veel en ingewikkelde eisen te maken waaraan aantoonbaar voldaan moet worden.

Mineralz
Pic

Nico Bartels

"Pas als je echt bewijs kan leveren voldoe je aan de eis. Zo laat je zien dat je weet waar je over praat."


Doel

Mineralz wilde de volgende doelstellingen verwezelijken:

  • (1) Een voor operations praktische methode voor het aantoonbaar voldoen aan alle vormen van eisen, normen, wet- en regelgeving.
  • (2) Gestructureerd verzamelen van het bewijs dat wordt voldaan.
  • (3) Automatische berichtgeving aan de juiste persoon bij geconstateerde non-compliance.

De uitgebreide en ingewikkelde omgevingsvergunning, het activiteitenbesluit en interne veiligheids- en kwaliteitseisen maakten het heel erg moeilijk om aan te tonen dat aan al deze eisen werd voldaan. Het bestaande gereedschap bood hiervoor onvoldoende structuur en aansturing.

Oplossing

Alveus Compliance Solutions heeft voor Mineralz, locatie Maasvlakte, een ingerichte Mantis-omgeving opgeleverd. In nauwe samenwerking met de klant heeft Alveus de eisen vertaald naar vragen die op de werkvloer door de operators beantwoord kunnen worden. De feedback van de operators op deze vragen scherpt de kwaliteit van deze vragen continu aan.

Resultaat

Met Mantis heeft Mineralz inzicht in de mate van compliance. Mantis heeft het controleren van eisen makkelijk, gebruiksvriendelijk en vooral praktisch gemaakt.

Vanuit Mantis wordt de controle geïnitieerd en aangestuurd, doordat de uitvoering makkelijk is, is de kwaliteit van de controles vele male groter dan voorheen. Bij non-compliance wordt automatisch de verantwoordelijke geattendeerd, zodat direct actie ondernomen kan worden. Doordat de operators nu zelf de controles uitvoeren leren zij de regels rondom hun eigen werk kennen. Dit vergroot het bewustzijn van de operators. Dit heeft ervoor gezorgd dat zij non-compliance voorkwamen buiten de controles om.